LỄ MỞ BÁN VỚI CÁC SẢN PHẨM CỦA VNI

Ứng dụng công nghệ cho các sự kiện mở bản dự án Bất động sản là không thể thiếu. Các công nghệ 3D và Thực tế ảo giúp hiện thực hóa dự án, người mua có thể thấy trước, bước vào, chạm vào ngôi nhà tương lai mà không phải tưởng tượng nhiều.

1. Sa bàn ảo

2. Nhà mẫu Thực tế ảo

3. Phim - ảnh 3D, Tour VR 360

Liên hệ

Diễn họa 3D

  • Ảnh 3D Phim 3D

Thực tế ảo

  • Sa bàn ảo Nhà mẫu Thực tế ảo Tour 360 Tour 3D