Thực tế ảo


VNi cung cấp Nhà mẫu Online và Thực tế ảo với các tính năng cơ bản:

- Sa bàn ảo từ tổng thể tới nội khu
- Nội thất căn hộ mẫu 360 độ
- Sử dụng ngay trên điện thoại, máy tính cá nhân mà không cần cài đặt
- Với ứng dụng VR, người xem sẽ được bước vào một cuộc du hành xuyên không khám phá tương lai và cùng tương tác trao đổi ngay trong không gian của dự án.
- Hệ thống quản trị tập trung cập nhật thông tin 24/7

Liên hệ

Diễn họa 3D

  • Ảnh 3D Phim 3D

Thực tế ảo

  • Sa bàn ảo Nhà mẫu Thực tế ảo Tour 360 Tour 3D