Hướng dẫn

1. Click giữ vào ảnh rồi kéo về phía cần xem.

2. Đưa con trỏ chuột vào các điểm được đánh dấu để xem trước thông tin các địa điểm khác, click vào để chuyển đến địa điểm tương ứng.

3. Sử dụng thanh menu phía dưới để khai thác các tính năng khác.