Tuyển dụng

Bạn muốn được làm công nghệ 3D trong môi trường chuyên nghiệp, năng động?

Bạn muốn có cơ hội được đào tạo chuyên sâu và phát triển bản thân?

Bạn muốn những sáng tạo được công nhận cùng với nhiều cơ hội thăng tiến?

VNi là môi trường dành cho bạn!