News

Những khách mua nhà đam mê công nghệ đã có thể trải nghiệm kính Hololens khi tìm hiểu các dự án bất động sản sắp tới đây. Hình ảnh chân thực và sống động. Bộ thiết bị Mixed Reality của Microsoft, phiên bản dành cho các nhà...