Ấn phẩm Marketing

Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành Bất động sản, chúng tôi có đội ngũ content năng động và thấu hiểu thị trường, thấu hiểu khách hàng và sản phẩm. Công cụ marketing do MACOM sản xuất đem đến cho người mua nhà cái nhìn bao quát về cuộc sống tương lai, từ đó hỗ trợ tăng tốc độ bán hàng cho dự án.

Hotline: 024 22149915

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.